สูตร gta อาวุธ

อาวุธ
LXGIWYL = อาวุธ Set 1, Thug’s Tools
KJKSZPJ = อาวุธ Set 2, Professional Tools
UZUMYMW = อาวุธ Set 3, Nutter Tools
WANRLTW = กระสุนอมตะ, ไม่ต้องเปลี่ยนกระสุน
SJMAHPE = รับคนใหม่ทุกๆ หนึ่งคน ได้ (9mm)
ZSOXFSQ = รับคนใหม่ทุกๆ หนึ่งคน ได้ (Rockets)

สูตรเหล่านี้สามารถใช้เพื่อเลือก set ปืนให้กับตัวเองได้ และสามารถเลือกปืนให้กับชาวบ้านได้ รวมถึงกระสุนที่ได้รับด้วย